<![CDATA[行銷與流通管理系 - 競賽]]> utf-8 2021-11-20 16:21:21 2021-11-20 16:21:21 HeimaVista.com inc <![CDATA[2018 點子學園創客競賽2]]>

]]>
2020-12-04
<![CDATA[2018 點子學園創客競賽1]]>

]]>
2020-12-04
<![CDATA[107食品物流概論校際處樣專題競賽-幼兒智慧電動牙刷]]>

]]>
2020-12-04
<![CDATA[107食品物流概論校際處樣專題競賽-綠色行銷與消費者購買意願分析]]>

]]>
2020-12-04
<![CDATA[第三屆全國跨領域商管實務專題暨成果展競賽]]>

]]>
2020-12-04
<![CDATA[2019全國大專校院主題樂園行銷創意競賽]]>

]]>
2020-12-04
<![CDATA[1061期末專題企劃總決賽]]>

]]>
2020-12-04
<![CDATA[1071學生期末成果展-英文朗讀]]>

]]>
2020-12-04